Aðalfundur Leikfélags Kópavogs 2023 verður haldinn 6. júní kl. 19.30 í Leikhúsinu að Funalind 2. Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf. Nýir og gamlir félagar hvattir til að mæta.

Tillögur að lagabreytingum:
Félagar 67 ára og eldri eru undanþegnir greiðslu félagsgjalda. – falli út.
Eftirfarandi bætist í lögin:
Stjórn skipa þrír menn og þrír til vara. Stjórn skipa fimm aðilar og þrír til vara. Formaður er kosin sérstaklega til eins árs. Annað árið skal kjósa tvo aðila, hitt árið tvo.
LK er óheimilt að selja eða veðsetja fasteignina sína að Funalind 2, Kópavogi, án samþykkis bæjarstjórnar Kópavogs og skal þessari kvöð þinglýst á eignina.
Ef félagið er lagt niður fer húseign félagsins til Kópavogsbæjar. Aðrar eignir þangað sem slitafundur félagins ákveður. Samþykki þarf allra félagsmanna við slit á félaginu.